Teemantsaagimine

Teemantsaagimise teenus pakkub ette kivi või betooni lõikamist. Põhimõtteliselt, see on väljalõikamine igasuguseid avasid paneelmajades, ukse ava suurendamine ja metallist ukseraami väljasaagimine. Avade väljalõikamine metalliuksede jaoks.
Saagimisega teostame avasid konstruktsioonides, maksimaalse suurusega kuni 300 mm.
Saagimine teostatakse veega.
Vastutame ehitusjäätmete utiliseerimise eest jäätmekäitlusettevõttes, mitte ei sokuta ehitusprahti metsa alla!